Algemene voorwaarden

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief:

  • De woning moet sinds minstens 10 jaar bewoond zijn als privéwoning.
  • Het moet gaan om een woning die hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. In de woning mag een zelfstandige activiteit plaatsvinden, zolang de woning hoofdzakelijk dient voor privédoeleinden.
  • Er moet een btw-attest ingevuld worden waarin de eindgebruiker van de woning verklaart dat de woning voldoet aan bovenstaande twee punten.
  • Een geregistreerde aannemer moet de werken uitvoeren en rechtstreeks factureren aan de eindgebruiker (eigenaar, huurder of vruchtgebruiker).
  • De uitgevoerde werken moeten in aanmerking komen voor het verlaagde tarief. Bekijk hier de lijst.

Terug naar het centrale infopunt