Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen rond de 6% btw-regeling?

1. Attest laten ondertekenen door klant

Wanneer u een afwijkend btw-tarief gebruikt, bent u altijd verplicht deze uitzondering te vermelden. Voor renovatiewerken is dit in de vorm van een btw-attest. Daarin verklaart de klant dat de woning ouder is dan 10 jaar en hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. Met dit attest voldoet u en de klant aan één van de vereiste voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6%. Het attest moet door de klant ondertekend worden.

2. Duidelijke omschrijving op de factuur

Naast uw handtekening en die van de klant moet op de factuur een duidelijke omschrijving staan van de uitgevoerde diensten en de gebruikte materialen omdat niet alle uitgevoerde werken en gebruikte materialen aan 6% btw gefactureerd mogen worden.

3. Bewaring van het attest bij de factuur

Bewaar het attest bij de factuur zodat bij een btw-controle de controleur onmiddellijk ziet dat u wettelijk in orde bent. Hebt u het attest digitaal laten ondertekenen? Bewaar dan ook de digitale versie van het attest, want de digitale handtekening is beveiligd. Dit attest blijft automatisch bewaard in uw btw-attest.be account gedurende 7 jaar.

Terug naar het centrale infopunt